Aktualnie prowadzone badania

1 Zakończony w roku 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:                      

 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

 „Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 – Dolina Baryczy". Kierownik proj. dr hab., prof. Marta Borowiec

2 Grant NCN (Narodowe Centrum Nauki). "Zróżnicowanie genetyczne między kukułkami (Cuculus canorus) pasożytującymi w gniazdach dwóch blisko spokrewnionych, występujących sympatrycznie, gatunków z rodzaju Acrocephalus". Nr: 4489/PB/IZ/11 Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Dyrcz

3 Długoterminowe badania trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus.

Zostały one zapoczątkowane w roku 1970 przez profesora Andrzeja Dyrcza, a  kontynuowane w latach 80-tych przez prof. Martę Borowiec. Po dłuższej przerwie, w roku 2005 zostały wznowione przez dr Lucynę Hałupkę współpracującą z zespołem magistrantów i doktorantów. Trzcinniczek buduje charakterystyczne, zawieszone na źdźbłach trzcin gniazda, które są stosunkowo łatwo dostępne. Jego populacje osiągają bardzo wysokie zagęszczenia. Stwarza to możliwość badania wielu aspektów  biologii i ekologii rozrodu. W ostatnich latach rozpoczęto również badania genetyczne tej populacji trzcinniczka.

4. Prace nad kompleksem hybrydogenetycznych żab zielonych Pelophylax esculentus (dawniej Rana esculenta) wykonane z pomocą i na terenie Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej.  Badania prowadzone przez zespół prof. dr hab. Marii Ogielskiej z Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców