Doktoraty i habilitacje

DOKTORATY ORNITOLOGICZNE

 1. Borowiec Marta. – Socjoekologia znakowanej populacji trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (Hermann) w rezerwacie „Stawy Milickie”. 1985
 2. Czapulak Andrzej –  Ekologia rozrodu łabędzia niemego Cygnus olor w warunkach stawów rybnych. 1997
 3. Czyż Beata – Strategie rozrodcze samców i samic remiza Remiz pendulinus na stawach milickich. 2008
 4. Grabiński Wojciech – Ekologia rozrodu wrony siwej (Corvus corone cornix) na Stawach Milickich. 1987
 5. Hałupka Lucyna – Inwestycje rodzicielskie w obronę gniazda u ptaków z rodziny Acrocephalus. 1998
 6. Jankowski W.S. – Biologia i ekologia rozrodu łyski (Fulica atra)na różnych typach stawów rybnych. 1985
 7. Okulewicz Jerzy – Biologia i ekologia potrzosa (Emberiza schoeniclus L.) w okresie lęgowym. 1973
 8. Pikulski A. – Biologia i ekologia rozrodu brzęczki (Locustella luscinioides Savi) na Stawach Milickich. 1980
 9. Stawarczyk Tadeusz – Agresja i jej tłumienie w stadach ptaków siewkowatych (Charadriiformes). 1984
 10. Sztwiertnia Hanna - Czynniki determinujące ojcostwo pozapartnerskie u trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. 2013
 11. Witkowski Józef – Badania nad lęgowym zespołem ptaków stawów rybnych w Miliczu. 1967

HABILITACJE

Witkowski Józef – Biologia i ekologia błotniaka stawowego, Circus aeruginosus w okresie rozrodu, w Dolinie Baryczy, Polska. 1987


DOKTORATY Z INNYCH DZIEDZIN

Elżbieta Czernicka – Zróżnicowanie genetyczne i struktura mieszanych populacji żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus w Dolinie Baryczy. 2014

Piotr Kierzkowski – Zmienność fenotypowa a genotypy mieszańców żab zielonych Rana esculenta complex (Anura, Amphibia).2005. Małgorzata Socha – Struktura i reprodukcja mieszanych populacji Rana ridibunda-Rana esculenta (Amphibia, Anura). 2005

Beata Rozenblut  Wiek osiągania dojrzałości płciowej I rozwój jajnika u żab zielonych (Rana esculenta – complex. 2007

Katarzyna Skierska – Dobór w pary i reprodukcja żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus w naturalnych populacjach mieszanych z udziałem P. lessonae i P. ridibundus.2012

Anna Zaleśna – Analiza cytogenetyczna genomów żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus. 2013