Współpraca

Fundacja Doliny Baryczy

Fundacja Ekorozwoju

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura"

Stowarzyszenie Ekologiczne Etna

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne