Współpraca

Fundacja Doliny Baryczy

Fundacja Ekorozwoju

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura"

Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Stowarzyszenie Ekologiczne Etna

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

ZOO Wrocław