Pracownicy

dr hab. prof. UWr Marta Borowiec - kierownik stacji

dr hab. Lucyna Hałupka

mgr Beata Orłowska